Lutnik Gdańsk

Pracownia lutnicza w Gdańsku
Pracownia lutnicza w Gdańsku

Lutnik Marek Tkaczyk


Marek Tkaczyk jest absolwentem Liceum Plastycznego im. Antoniego Kenara w Zakopanem. 

Po ukończeniu szkoły w 1985 odbył gruntowny staż w pracowni swojego wuja - Jana Pawlikowskiego w Krakowie.
Dalsze doświadczenie zdobywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie w pracowni lutniczej Kagan & Ganes zapoznał się z różnorodnymi metodami budowy i konserwacji instrumentów oraz miał bezpośredni kontakt ze starymi instrumentami mistrzów lutnictwa .

Od 2000 roku prowadzi własne pracownie lutnicze w Gdańsku oraz w Gdyni.

Członek Związku Polskich Artystów Lutników

Serdecznie zapraszam do kontaktu i skorzystania z moich usług.

Pracownia Lutnicza w Gdańsku Marek Tkaczyk
© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started